Kronsteingruppen

Kronsteingruppen er regionens største leverandør av entreprenørtjenester og byggevarer. Hovedkontoret ligger på Sortland, med datterselskaper i Harstad, Hadsel, Kvæfjord og Evenskjer, i tillegg til på Sortland. 

Vi leverer entreprenørtjenester til både det private og offentlige markedet og er totalleverandør av nybygg og anleggsarbeid. I tillegg rehabiliterer vi nærings-eiendommer og driver med eiendomsutvikling.

 

https://kronstein.no/