Vesterålskraft

Vår historie gav lys til øyriket vårt!

Vesterålskrafts historie er historien om en gruppe med mennesker som med en stor porsjon mot, vilje og nøkternhet etablerte det som i dag framstår som det største interkommunale tiltaket i Vesterålen. Målet var å skaffe og transportere fram strøm til øyriket som et offentlig gode. Fokus var satt på å sikre nødvendig kraftoppdekning og sikker transport til området på en rimeligst mulig måte.

https://www.vesteralskraft.no/