Program 2016

LØRDAG 18. JUNI 10:00 Påmelding v/Rådhuset (siste frist 11:30)
12:00 Barneløp
12:15 Biomar Myre Stree Race, 2.2 km sentrumsløp (konkurranse/trim)
Premieutdeling umiddelbart etter løpet

14:30
15:00
15:00
15:15

Sparebank1 Tour de Staven, fellesstart trim u/tid
Sparebank1 Tour de Staven, fellesstart 12-15 m/tid
Sparebank1 barneritt
Sparebank1 Tour de Staven, individuell start m/tid

17:30 Premieutdeling
SØNDAG 19. JUNI  Kystrevisjon Nonskollen opp
10:00 Påmelding v/Alsvåg skole
11:00 Tur, u/tid (start ved bommen på Nyjord)
12:00 Fellesstart konkurranse 
15:00 Premieutdeling, kåring av årets Cerpus Triple Champion