Startliste og puljeinndeling for Nonskollen Opp 2020

Påmeldinga er nå stengt, og de 44 påmeldte er fordelt i to startpuljer.

Iht friidrettsforbundets oppdaterte retningslinjer kan det maksimalt starte 25 løpere samtidig, og vi har derfor fordelt årets deltakere i to startpuljer. Retningslinjene tilsier at de forventet raskeste skal starte i pulje 1 (for å unngå nærkontakt i forbindelse med passeringer underveis i løpet). Når vi samtidig skal hensynta det sportslige har vi landet på at alle kvinner, pluss de eldste og yngste herrene, starter i pulje 2. Pulje 1 starter klokka 12:00 og pulje 2 klokka 12:05.

Friidrettsforbundet anbefaler "møt opp, løp, dra hjem" for å unngå unødvendig nærkontakt og risiko for smitte. Alle må gjøre seg kjent med sin pulje og starttid. Vi anbefaler at alle parkerer ved skolen, varmer opp i området opp mot startområdet øverst i Laksraveien, og møter opp til angitt starttid. Arrangementet avsluttes etter målgang, og derfra er det bare å komme seg trygt ned av fjellet.

Smittervernlegen i Øksnes har bedt om at ALLE som oppholder seg i startområdet må føres opp med navn, addresse og mobilnummer på ei liste. Man kan registrere seg i sekretariatet (de som skal konkurrere er allerede registrert) eller så vil smittervernsansvarlig for arrangementet ajourføre lista oppe i startområdet.

Startliste per pulje

Startliste per klasse